back

Menu

Close

EN
EN

Rådgiver jernbaneinfrastruktur og signal

 1. Oslo
 1. Cities & development
R-069869

Rådgiver jernbaneinfrastruktur og signal

Click here to get a notification every time a job like this gets added

Great news! We will let you know when a new job like this has been added!

This vacancy has now expired. Please see similar roles below...

Vi søker deg som vil være med å utvikle fremtidens skinnegående transportsystem.

Atkins Norge er en del av det verdensomspennende ingeniør- og konsulentselskapet SNC-Lavalin. Med bred kompetanse og kapasitet i inn- og utland leverer Atkins Norge ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse prosjekter – og i hele verdikjeden til våre kunder. Vi sikrer moderne, digitale og bærekraftige prosjekter i et livsløpsperspektiv.

Våre tre forretningsområder i Norge har sterke synergier på tvers basert på felles verdier. Det gir oss en unik bredde i vårt tjenestetilbud.

Rail Consultancy (RC) leverer teknisk ekspertise og rådgivningstjenester innenfor operasjon/drift, infrastruktur, signal og rullende materiell. RC er et rendyrket jernbaneteknisk rådgivningskontor, med høykompetente konsulenter som brenner for jernbane og sporveier. Vi bistår i kundene våre i deres prosjekter og drifts- / operatørorganisasjoner.

Vi står alltid ved kundens side helt til prosjektet eller oppdraget er gjennomført.

Engineering (ENG) leverer engineeringstjenester til kunder innen jernbane, vei og infrastruktur.

Project Management Consultancy (PMC) leverer ekspertise innenfor prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, prosjektevaluering og prosjektledelse.

VI BYGGER ET SMARTERE, TRYGGERE OG MER BÆREKRAFTIG SAMFUNN.

Til forretningsområdet Rail Consultancy søker vi nå etter dyktige rådgivere med bakgrunn fra jernbaneinfrastrukur og/eller signalsystemer.

Våre konsulenter arbeider ofte som teknisk støtte i store og små prosjekter innenfor jernbane, trikk og t-bane. Våre oppdrag er varierte og kan omfatte for eksempel, spesifisering av systemer for anskaffelse, utarbeide tekniske rapporter og analyser, teknisk prosjektledelse og mye mer. Vi har hovedsakelig store offentlige kunder når det kommer til jernbaneinfrastruktur.

Gjennom vår engineeringsavdeling kan også være aktuelt å delta i spennende jernbanetekniske prosjekteringsoppdrag.

Aktuelle arbeidsoppgaver vil være avhengig av kompetanseområde og erfaring:

 • Arbeide som konsulent i våre kunders prosjekter.
 • Bistå med teknisk kunnskap i anskaffelse av signalsystemer for jernbane (ERTMS, NSI-63. Thales, GS), metro/t-bane (CBTC) og trikk.
 • Bistå med teknisk kunnskap i anskaffelses og byggeprosjekter for ny og endret infrastruktur. For eksempel nye kryssingsspor, nye trase for trikk, nye tuneller for jernbane.
 • Teknisk prosjektleder.
 • Gjennomføre tekniske analyser.
 • Utarbeide beslutningsunderlag.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Minst 3 års erfaring fra jernbane, t-bane/metro eller trikk.
 • Relevant teknisk utdanning (master/bachelor).
 • Lang og relevant erfaring fra jernbane kan kompensere for høyere utdannelse.
 • Erfaring fra arbeid i prosjekter er en fordel.
 • Erfaring med offentlig anskaffelse er en fordel.
 • Kjennskap til kvalitetsledelse og RAMS-arbeid.

Vi søker etter en person som har kompetanse innenfor ett eller flere av følgende fagområder:

 • Signalsystemer:
  • Forrigling
  • ERTMS
  • CBTC
  • Releanlegg
 • Jernbaneinfrastruktur:
  • Spor
  • Strømforsyning
  • Underbygging
  • Overbygging
 • Godkjenningsprosesser:
  • NoBo, DeBo, ISA, AsBo
  • Statens Jernbanetilsyn

Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss og ute hos kunden.

Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk (Svensk eller dansk) og engelsk.

Vi kan tilby:

 • Fast ansettelse med konkurransedyktige betingelser.
 • Formelle og uformelle arenaer for faglig utvikling.
 • En utfordrende og utviklende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger og oppdragsgivere.
 • Et meget godt arbeidsmiljø – både faglig og sosialt – som strekker seg etter virksomhetens visjon og kjerneverdier: Sikkerhet-Integritet-Samspill-Innovasjon.
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle bærekraftig samfunn sammen med våre kunder.
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle og dele kompetanse, og som søker å hente beste praksis fra våre mer enn 60 000 medarbeidere over hele verden.

Hvorfor jobbe i Atkins?

Atkins er en anerkjent leverandør av tjenester innenfor blant annet jernbanesektoren. Hos oss vil du få muligheten til å delta i spennende og utviklende oppdrag og prosjekter i Norge, og internasjonalt gjennom utveksling av våre ressurser på tvers av landegrenser. Vi legger vekt på å være en åpen og inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø hvor vi lærer av hverandre. Vi verdsetter en god balanse mellom jobb og fritid, samtidig som vi liker å stå på for å sikre våre leveranser. Vi er stolte av hverandre og de prosjektene vi jobber med. Felles turer og sosiale arrangementer er med på å skape trivsel og lagfølelse.

#LI-Hybrid

Get job alerts

Our Latest Articles

Architect discuss with engineer about project with city background , architectural concept. Urban planner
What do you do in an urban planner job?

Preview

Middle East

Content type

Blogs

Publish date

11/06/2023

Summary

What is urban planning?  Urban planning is the term used to describe the design and development of towns and cities.  The concept of urban planning is becoming increasingly prevalent around th

Preview

Learn more about what an urban planner does, a typical job description, how to qualify as an urban planner, and what it is like to work as an urban planner at AtkinsRéalis.

Read more
Digital transformation concept, woman pointing at floating digital graphics
Digital technology shaping the nuclear industry

Preview

Canada

Content type

Blogs

Publish date

10/09/2023

Summary

As we confront a global energy crisis and the urgency of climate change, nuclear power emerges as a vital component of the solution. If you’re on a career journey breaking into the nuclear fie

Preview

Gleam insights from two seasoned professionals at AtkinsRéalis

Read more
digital twin technology in engineering and construction , future of building construction, architects and engineers
How Digital Twin Technology is being used in Engineering and Construction

Preview

Middle East

Content type

Blogs

Publish date

09/20/2023

Summary

What is digital twin technology?  A digital twin, also known as a virtual twin, is a virtual model designed to accurately mimic an object to incredible detail.  The physical object being modell

Preview

Learn about the types of digital twin technology, the benefits and applications of this tech in engineering and construction.

Read more
Professionals discussing the ideas for new strategy of development, pointing to sticky notes
The role of operations and maintenance in driving sustainability

Preview

Canada

Content type

Blogs

Publish date

09/04/2023

Summary

In an era defined by environmental consciousness and responsible business practices, sustainability has emerged as a critical aspect for businesses across the globe. How exactly can we empower busine

Preview

Could you play a role in contributing to a sustainable future?

Read more