back

Menu

Close

EN
EN

Kvalitetsingeniør

 1. Oslo
 1. Cities & development
R-069871

Kvalitetsingeniør

Click here to get a notification every time a job like this gets added

Great news! We will let you know when a new job like this has been added!

This vacancy has now expired. Please see similar roles below...

Vi søker deg som vil være med å utvikle fremtidens skinnegående transportsystem.

Atkins Norge er en del av det verdensomspennende ingeniør- og konsulentselskapet SNC-Lavalin.

Med bred kompetanse og kapasitet i inn- og utland leverer Atkins Norge ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse prosjekter – og i hele verdikjeden til våre kunder. Vi sikrer moderne, digitale og bærekraftige prosjekter i et livsløpsperspektiv.

Våre tre forretningsområder i Norge har sterke synergier på tvers basert på felles verdier. Det gir oss en unik bredde i vårt tjenestetilbud.

Rail Consultancy (RC) leverer teknisk ekspertise og rådgivningstjenester innenfor operasjon/drift, infrastruktur, signal og rullende materiell. RC er et rendyrket jernbaneteknisk rådgivningskontor, med høykompetente konsulenter som brenner for jernbane og sporveier. Vi bistår i kundene våre i deres prosjekter og drifts- / operatørorganisasjoner.

Vi står alltid ved kundens side helt til prosjektet eller oppdraget er gjennomført.

Engineering (ENG) leverer engineeringstjenester til kunder innen jernbane, vei og infrastruktur.

Project Management Consultancy (PMC) leverer ekspertise innenfor prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, prosjektevaluering og prosjektledelse.

VI BYGGER ET SMARTERE, TRYGGERE OG MER BÆREKRAFTIG SAMFUNN.

Vi søker nå etter en erfaren kvalitetsingeniør til å delta i konsulentoppdrag og prosjekter.  Du vil være en del av vår Rail Consultancy team med eksperter som jobber i oppdrag hovedsakelig innen jernbane.

Arbeidsoppgavene vil variere i de forskjellige oppdragene vi har innenfor jernbane og kvalitet.

Typiske arbeidsoppgaver:

 • Faglig bistand og beslutningsstøtte til ledelse og prosjekter.
 • Bistå med at styrende dokumenter er etablert, ajourholdt, etterleves og videreutvikles.
 • Følge opp avvik og uønskede hendelser med undersøkelser, læringsaktiviteter og trendanalyser og oppfølging i avvikssystem.
 • Utarbeide og følge opp sikkerhets- og kvalitetsplaner.
 • Sette krav og delta i anskaffelser mot leverandører/entreprenører.
 • Følge opp etterlevelse av styringssystem, beslutningsgrunnlag og kontrakt, gjennom revisjoner, kontroll- og verifikasjonsaktiviteter og forbedringsaktiviteter.
 • Rådgivning og oppfølging i prosjekt og mot myndigheter.
 • Bistå i arbeidet med kompetanseutvikling og opplæring.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på Master eller Bachelor nivå.
 • Mer enn 5 år sammenhengende relevant erfaring innen kvalitet.
 • Dokumenterbar erfaring med ISO 9001 kvalitetsledelse.
 • Erfaring med kvalitetsledelse i prosjekter.
 • Erfaring med kvalitetskontroll inkludert å utføre revisjoner.
 • Risikostyring.
 • HMS ledelse.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk (Svensk eller dansk) og engelsk.

Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss og ute hos kunden:

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du trives i selvstendig rolle.
 • Du må ha gode analytiske og organisatoriske evner og ferdigheter, være resultat- og forretningsorientert og ha god rolleforståelse.
 • Du er trygg på kommunikasjon og presentasjoner, muntlig og skriftlig.
 • Du er nysgjerrig, tilegner deg ny kunnskap raskt og trives med å dele den med resten av teamet.

Vi kan tilby:

 • Fast ansettelse med konkurransedyktige betingelser.
 • Formelle og uformelle arenaer for faglig utvikling.
 • En utfordrende og utviklende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger og oppdragsgivere.
 • Et meget godt arbeidsmiljø – både faglig og sosialt – som strekker seg etter virksomhetens visjon og kjerneverdier: Sikkerhet-Integritet-Samspill-Innovasjon.
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle bærekraftig samfunn sammen med våre kunder.
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle og dele kompetanse, og som søker å hente beste praksis fra våre mer enn 60 000 medarbeidere over hele verden.

Hvorfor jobbe i Atkins?

Atkins er en anerkjent leverandør av tjenester innenfor blant annet jernbanesektoren. Hos oss vil du få muligheten til å delta i spennende og utviklende oppdrag og prosjekter i Norge, og internasjonalt gjennom utveksling av våre ressurser på tvers av landegrenser. Vi legger vekt på å være en åpen og inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø hvor vi lærer av hverandre. Vi verdsetter en god balanse mellom jobb og fritid, samtidig som vi liker å stå på for å sikre våre leveranser. Vi er stolte av hverandre og de prosjektene vi jobber med. Felles turer og sosiale arrangementer er med på å skape trivsel og lagfølelse.

#LI-Hybrid

Get job alerts

Our Latest Articles

digital twin technology in engineering and construction , future of building construction, architects and engineers
How Digital Twin Technology is being used in Engineering and Construction

Preview

Middle East

Content type

Blogs

Publish date

09/20/2023

Summary

What is digital twin technology?  A digital twin, also known as a virtual twin, is a virtual model designed to accurately mimic an object to incredible detail.  The physical object being modell

Preview

Learn about the types of digital twin technology, the benefits and applications of this tech in engineering and construction.

Read more
Professionals discussing the ideas for new strategy of development, pointing to sticky notes
The role of operations and maintenance in driving sustainability

Preview

Canada

Content type

Blogs

Publish date

09/04/2023

Summary

In an era defined by environmental consciousness and responsible business practices, sustainability has emerged as a critical aspect for businesses across the globe. How exactly can we empower busine

Preview

Could you play a role in contributing to a sustainable future?

Read more
Project manager working on laptop and updating tasks and milestones progress planning with Gantt chart scheduling interface for company on virtual screen
Four project management jobs where you can make a difference

Preview

USA

Content type

Blogs

Publish date

09/01/2023

Summary

Do you have a gift for managing the technical and financial aspects of large projects? Often get told you have strong leadership and people skills? Or perhaps you’re looking for a career change, wher

Preview

Explore project management roles in a nurturing environment

Read more
The high angle background of the city view with the secret light of the evening, blurring of night lights, showing the distribution of condominiums, dense homes in the capital community of Bangalore India
Here's why you need to take your Cities & Development career to Bangalore, India

Preview

India

Content type

Blogs

Publish date

08/08/2023

Summary

Bangalore, India is among the world’s top 10 fastest-growing cities with an average economic growth rate of 8.5 per cent. With heavy investment in infrastructure in the region, this presents an

Preview

With heavy investment in infrastructure in the region, this presents an excellent opportunity to grow your Cities and Development career.

Read more