JUMP TO CONTENT

Open and close mobile menu

back
EN

Senior RAMS-rådgiver

 1. Cities & development
 2. Oslo
R-069874

This vacancy has now expired. Please see similar roles below...

Vi søker deg som vil være med å utvikle fremtidens skinnegående transportsystem.

Atkins Norge er en del av det verdensomspennende ingeniør- og konsulentselskapet SNC-Lavalin.

Med bred kompetanse og kapasitet i inn- og utland leverer Atkins Norge ekspertise og løsninger i alle faser av komplekse prosjekter – og i hele verdikjeden til våre kunder. Vi sikrer moderne, digitale og bærekraftige prosjekter i et livsløpsperspektiv.

Våre tre forretningsområder i Norge har sterke synergier på tvers basert på felles verdier. Det gir oss en unik bredde i vårt tjenestetilbud.

Rail Consultancy (RC) leverer teknisk ekspertise og rådgivningstjenester innenfor operasjon/drift, infrastruktur, signal og rullende materiell. RC er et rendyrket jernbaneteknisk rådgivningskontor, med høykompetente konsulenter som brenner for jernbane og sporveier. Vi bistår i kundene våre i deres prosjekter og drifts- / operatørorganisasjoner.

Vi står alltid ved kundens side helt til prosjektet eller oppdraget er gjennomført.

Engineering (ENG) leverer engineeringstjenester til kunder innen jernbane, vei og infrastruktur.

Project Management Consultancy (PMC) leverer ekspertise innenfor prosjektutvikling, prosjektgjennomføring, prosjektevaluering og prosjektledelse.

VI BYGGER ET SMARTERE, TRYGGERE OG MER BÆREKRAFTIG SAMFUNN.

Til forretningsområdet Rail Consultancy søker vi nå etter en dyktig senior RAMS-rådgiver til avdelingen for infrastruktur og signal:

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Lede RAMS-arbeidet i prosjekter.
 • Planlegge og gjennomføre relevante RAMS-aktiviteter, herunder:
  • Gjennomføre og dokumentere RAM- og sikkerhetsvurderinger.
  • Utarbeidelse og oppfølging av RAM- og farelogg.
  • Utarbeidelse av sikkerhetsbevis.
 • Oppfølging av RAMS i planleggings- og utførelsesfase av prosjekter.
 • Bistå og veilede våre kunder tillatelsesprosessene mot Statens jernbanetilsyn, herunder etablering av relevant dokumentasjon.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Utdanning på Masternivå.
 • 5 års relevant erfaring, fortrinnsvis innenfor jernbane.
 • God kunnskap om jernbanelovgivningen og relevante standarder, spesielt EN 50126 og CSM-RA forskriften.
 • Erfaring med sikkerhetsledelse i prosjekter.
 • Erfaring med ulike risikoanalysemetoder innenfor RAM og Sikkerhet.
 • Personlige egenskaper og integritet er viktige for å fungere godt hos oss og ute hos kunden.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig på norsk eller annet skandinavisk språk (Svensk eller dansk) og engelsk.
 • Lang erfaring eller spesialkompetanse innenfor definerte fagområder kan kompensere for masterutdanning.

Vi kan tilby:

 • En utfordrende og utviklende arbeidshverdag sammen med dyktige kolleger og oppdragsgivere.
 • Et meget godt arbeidsmiljø – både faglig og sosialt – som strekker seg etter virksomhetens visjon og kjerneverdier: Sikkerhet-Integritet-Samspill-Innovasjon.
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle bærekraftig samfunn sammen med våre kunder.
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle og dele kompetanse, og som søker å hente beste praksis fra våre mer enn 60 000 medarbeidere over hele verden.
 • Faglig utvikling og utfordring.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Hvorfor jobbe i SNC-Lavalin Atkins?

Atkins er en anerkjent leverandør av tjenester innenfor blant annet jernbanesektoren. Hos oss vil du få muligheten til å delta i spennende og utviklende oppdrag og prosjekter i Norge, og internasjonalt gjennom utveksling av våre ressurser på tvers av landegrenser. Vi legger vekt på å være en åpen og inkluderende arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø hvor vi lærer av hverandre. Vi verdsetter en god balanse mellom jobb og fritid, samtidig som vi liker å stå på for å sikre våre leveranser. Vi er stolte av hverandre og de prosjektene vi jobber med. Felles turer og sosiale arrangementer er med på å skape trivsel og lagfølelse.

#LI-Hybrid

Desert landscape in Tabuk, Saudi Arabia
Unlock NEOM careers with AtkinsRéalis

Preview

Middle East

Content type

Blogs

Publish date

04/18/2024

Summary

In the vast expanse of the Saudi Arabian landscape, you’ll find a beacon of innovation, a vision for a better, greener tomorrow. NEOM sits in the heart of the Tabuk province and isn’t just anothe

Preview

NEOM sits in the heart of the Tabuk province and isn’t just another city.

Read more
Desert landscape in Tabuk, Saudi Arabia
Unlock NEOM careers with AtkinsRéalis

Preview

Middle East

Content type

Blogs

Publish date

04/18/2024

Summary

In the vast expanse of the Saudi Arabian landscape, you’ll find a beacon of innovation, a vision for a better, greener tomorrow. NEOM sits in the heart of the Tabuk province and isn’t just anothe

Preview

NEOM sits in the heart of the Tabuk province and isn’t just another city.

Read more