JUMP TO CONTENT

Open and close mobile menu

back
EN

Prosjektleder Bygg

Oslo

 1. Cities & development
R-069631

This vacancy has now expired. Please see similar roles below...

Vil du løfte byggebransjen inn i fremtidens heldigitale bygg?

Byggebransjen trenger din erfaring som prosjektleder!

Atkins Norge er et ledende selskap innen alle aspekter av prosjektarbeid; tidligfaseevalueringer, planlegging og gjennomføring. I mer enn 30 år har vi bistått oppdragsgivere med ledelse og styring av komplekse og samfunnskritiske prosjekter, og vi opplever stor etterspørsel etter våre tjenester. Vi brenner for bærekraftig utvikling og vekst i samfunnet, og vil ha deg med på laget!

Arbeidet:

Som prosjektleder i Atkins Norge vil du være involvert i et stort spenn av prosjekter med varierende størrelse og kompleksitet. Du vil ha overordnet ansvar for ledelse og styring av samfunnskritiske prosjekter i tråd med oppdragsgivers rammer og mål. I ryggen vil du alltid ha et sterkt lokalt fagmiljø innen prosjektledelse, men også tilgang til et stort globalt nettverk med spesialkompetanse innen tekniske løsninger og design.

Dine kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning fra høgskole- eller universitet (Master-/Bachelornivå).
 • Minst 5 års erfaring fra prosjektledelse/prosjekteringsledelse/byggeledelse hos byggherre eller totalentreprenør i mellomstore og/eller store landbaserte bygge- eller anleggsprosjekter.
 • God generell IT-kunnskap.
 • Erfaring med kontraktsoppfølging, risikostyring og fremdriftsplanlegging og- styring.
 • Erfaring med ulike gjennomføringsmodeller, f.eks. NS8407 og NS8405, erfaring med samspillsentrepriser er ønskelig.
 • Erfaring med innkjøp og offentlige anskaffelser.
 • Er nysgjerrig, ønsker å bidra til videreutvikling, liker å dele kunnskap og jobbe i team mot felles leveranser.
 • Evne til å jobbe målrettet og strukturert.
 • Gode samhandlingsevner, samtidig som du er en selvstendig pådriver i prosjekt.
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr:

 • Et meget godt arbeidsmiljø – både faglig og sosialt – hvor medarbeiderne har høy integritet og deler vår visjon og våre verdier. Vi vektlegger åpenhet og inkludering. Vi er stolte av hverandre og de prosjektene vi jobber med.
 • Spennende oppgaver knyttet til prosjekter som er viktige for samfunnet.
 • Et selskap som er opptatt av å utvikle et bærekraftig samfunn sammen med våre kunder.
 • En uformell tilnærming til arbeid og kommunikasjon da vi tror det gir best trivsel og best resultater.
 • Felles turer og sosiale arrangementer er med på å skape trivsel og lagfølelse.
 • En god balanse mellom jobb og fritid, samtidig som vi liker å stå på for å sikre våre leveranser.
 • Fokus på den digitale utviklingen der vi oppfordrer våre medarbeidere til å være proaktive og ta i bruk nye verktøy og metoder for å effektivisere og sikre gjennomføringen av morgendagens prosjekter.
 • Strukturert kompetanseutvikling med deling av kompetanse og erfaringsoverføring der vi spiller hverandre gode og gir den enkelte faglig tilfredsstillelse og mestringsfølelse i oppdrag.
 • Vi er aktive i utviklingen av faget prosjektledelse og deltar i forsknings- og utviklingsprogram sammen med våre kunder og akademia.
 • Muligheter til utenlandsoppdrag og kompetansedeling i et stort og anerkjent globalt konsern
 • Konkurransedyktige betingelser.

Om Atkins:

Atkins er en av verdens største rådgivere innen design, prosjektering og prosjektledelse knyttet til teknologi, infrastruktur og bygg. Vi har rundt 50.000 kolleger verden over. Vårt mål er å skape en verden som er mangfoldig, bærekraftig og med levende samfunn som fungerer bedre for alle.

Ønsker du å vite mer om stillingen, ta kontakt med Elisabeth Krogh på telefon +47 906 67 243.

Cogs and gear wheel mechanisms. Hi-tech digital technology and engineering. Abstract technical background.
Explore mechanical engineering jobs in Egypt with AtkinsRéalis

Preview

Middle East

Content type

Blogs

Publish date

02/22/2024

Summary

Embark on an exciting journey into the world of mechanical engineering jobs in Egypt with AtkinsRéalis!  You've come to the right place if you're passionate about innovation, problem-solving, and b

Preview

Explore the world of mechanical engineering jobs in Egypt.

Read more
Cogs and gear wheel mechanisms. Hi-tech digital technology and engineering. Abstract technical background.
Explore mechanical engineering jobs in Egypt with AtkinsRéalis

Preview

Middle East

Content type

Blogs

Publish date

02/22/2024

Summary

Embark on an exciting journey into the world of mechanical engineering jobs in Egypt with AtkinsRéalis!  You've come to the right place if you're passionate about innovation, problem-solving, and b

Preview

Explore the world of mechanical engineering jobs in Egypt.

Read more